Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij de Autobedrijf Van Zessen zien we het als onze plicht zorg te dragen voor Mens, Milieu en de Maatschappij. We willen dit bereiken door meetbare bijdragen te leveren. Dit betekent milieuvriendelijk werken en onszelf blijven afvragen of onze activiteiten de beste combinatie zijn tussen duurzaam en prijsbewust. Om kwaliteit te kunnen leveren werken we in een schone, veilige en prettige omgeving. Autobedrijf Van Zessen wil een vernieuwende maar degelijke uitstraling hebben met zorg voor onze medewerkers, werkomgeving en milieu. Hieronder staan enkele voorbeelden van de vele activiteiten die Autobedrijf Van Zessen onderneemt op het gebied van Mens, Maatschappij en Milieu.

Mens
• We bieden onze medewerkers een intern opleiding- en coaching programma
• We voeren jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit
• We organiseren regelmatig preventieve activiteiten zoals tiltrainingen en werkplekvoorlichting

Maatschappij
• We ondersteunen lokale instellingen en (sport)verenigingen
• We leveren onze bijdrage aan diverse goede doelen en initiatieven
• We zijn een erkend Leerbedrijf en bieden stageplaatsen

Milieu
• We voeren ons afval op een zo duurzaam mogelijke manier af via gecertificeerde bedrijven
• We proberen zoveel mogelijk samen te werken met bedrijven die ook duurzaam ondernemen
• We promoten het gebruik van milieuvriendelijke producten (elektrische auto’s), we hebben ook 3 laadstations voor elektrische voertuigen waarvan er ook beschikbaar zijn voor algemeen gebruik.
• We bieden milieuvriendelijke opties als vervangend vervoer, bijv. een leenfiets of een elektrische huurauto.

Certificaat Erkend Duurzaam

In 2014 heeft Autobedrijf Van Zessen een convenant getekend, hiermee zijn wij partner geworden van BlauwZaam. Stichting Blauwzaam is opgericht om ondernemers uit de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden te verbinden met duurzaamheid. Inmiddels krijgt BlauwZaam niet alleen regionaal maar ook landelijk meer bekendheid en veel ondernemers hebben zich aangesloten. De partners zetten zich in voor de volgende uitgangspunten:

 •  Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
 • Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de belasting van het milieu, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
 • Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
 • Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
 • Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
 • Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.
 • Wij zoeken voortduren naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
 • Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
 • Wij leveren een bijdragen aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.
 • Wij formuleren periodiek nieuwe duurzame doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.Autobedrijf van Zessen zet zich in voor een duurzamen toekomst en doet dit met vele andere ondernemingen uit de regio. Meer weten over de stichting BlauwZaam en de activiteiten die zij doet, kijk hier.

In 2015 zullen we starten met de procedure die nodig is voor het verkrijgen van status officieel Erkend Duurzaam autobedrijf. Het certificaat Erkend Duurzaam is onderdeel van de BOVAG Duurzaam Ondernemen Scan en wordt getoetst door Auto Recycling Nederland (ARN). Het certificaat is het bewijs dat Autobedrijf Van Zessen in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd. Het certificaat is een jaar lang geldig.
Voor meer informatie, kijk hier.

Het nieuwe rijden
Het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag. Dat kan via uiteenlopende projecten, maar ook via rijstijltips en trainingen. Doel van het programma is een reductie van minimaal één megaton CO2 in drie jaar. Interesse in de tips van Het Nieuwe Rijden? Bekijk deze hier.

Contact

Vul uw gegevens in onderstaand formulier in, wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met u.

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van mijn aanvraag en bevestig dat de door mij ingevulde gegevens correct zijn.

  Contactreden valt binnen deze categorie:
  Autorelevante informatie.

  De lead wordt opgevolgd door:
  De vestiging(en).

  Terugkoppeling op dit formulier gebeurt via:
  E-mail, telefoon.